Lidická 362/7, Dubí u Teplic
+777 881 574

Inženýring - elektro

Ing. Jan Orgoník, Dubí u Teplic

Revize na elektrických zařízeních

Zrevidujeme průmyslové objeky, rozvodny, transformátorové stanice, bytové výstavby, rodinné domy, elektrické stroje, nářadí, hromosvody apod. Revize provádíme výchozí a pravidelné (pro pojišťovny, stavební úřady pro kolaudační řízení, pro firmy i občany).

Více
Nezávislý dozor nad elektro-montážními pracemi

Provedeme nezávislý dozor s možností provedení následné revize elektrických zařízení bez omezení rozsahu a druhu prostředí.

Více
TIČR – Technická inspekce České republiky

Zastoupíme organizace a firmy při jednání s orgány státního dozoru – TIČR. Inspekce vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb.

Více
Školení v platném znění vyhlášky 50/1978 Sb.

Provedeme školení pracovníků/techniků dle vyhl. 50/78Sb. v platném znění.vyhlášky 50/1978 Sb.
(Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice)

Více

Revize – kontrola zařízení

Revize – kontrola zařízení

Revize je kontrola zařízení či systémů a provádí se za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu. Revize musí vždy provádět technik, který disponuje odpovídajícím oprávněním. Tato oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky.
Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, vystaví kladnou revizní zprávu a je možné zařízení i nadále bezpečně používat.

Ceník

Nezávislý dozor

Provádíme nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi s možností provedení následné revize elektrických zařízení v rozsahu E1B bez omezení napětí v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Kontaktujte nás

PROVÁDÍME

Školení pracovníků dle vyhl. 50/78Sb. v platném znění od §3 do § 8,10,11

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Ceník školeníVyhláška 50/1978 Sb.

ZASTOUPÍME

Zastupování firem i jednotlivců při jednání s orgány státního dozoru – TIČR.

Technická inspekce České republiky 

Vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Certifikáty

Reference

Metrostav, a.s.

2004-2010

Teplárna
České Budějovice

2015-2016

Lovochemie Lovosice

2016

MONDI Štětí

2017

Technip Benelux

2016

Linde, AG

2016

Technip FMC Italy
Sitie Italy

2017-probíhá

Lafarge Cement

2017-probíhá

Spolchemie, a.s.

2019-probíhá

Základní a Mateřská škola Litvínov, ulice Ruská

2019-probíhá

Elektrikmont.cz

2020 – probíhá

Unipetrol RPA

2020-probíhá

Napište nám

let jsme s vámi

Pracovních hodin

zaměstnanců