Lidická 362/7, Dubí u Teplic
+777 881 574

Inženýring - elektro

Ing. Jan Orgoník, Dubí u Teplic

Revize na elektrických zařízeních

Zrevidujeme průmyslové objeky, rozvodny, transformátorové stanice, bytové výstavby, rodinné domy, elektrické stroje, nářadí, hromosvody apod. Revize provádíme výchozí a pravidelné (pro pojišťovny, stavební úřady pro kolaudační řízení, pro firmy i občany).

Více
Nezávislý dozor nad elektro-montážními pracemi

Provedeme nezávislý dozor s možností provedení následné revize elektrických zařízení bez omezení rozsahu a druhu prostředí.

Více
TIČR – Technická inspekce České republiky

Zastoupíme organizace a firmy při jednání s orgány státního dozoru – TIČR. Inspekce vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb.

Více
Školení v platném znění vyhlášky 50/1978 Sb.

Provedeme školení pracovníků/techniků dle vyhl. 50/78Sb. v platném znění.vyhlášky 50/1978 Sb.
(Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice)

Více

Revize – kontrola zařízení

Revize – kontrola zařízení

Revize je kontrola zařízení či systémů a provádí se za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu. Revize musí vždy provádět technik, který disponuje odpovídajícím oprávněním. Tato oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky.
Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, vystaví kladnou revizní zprávu a je možné zařízení i nadále bezpečně používat.

Ceník

Nezávislý dozor

Provádíme nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi s možností provedení následné revize elektrických zařízení v rozsahu E1B bez omezení napětí v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Kontaktujte nás

PROVÁDÍME

Školení pracovníků dle vyhl. 50/78Sb. v platném znění

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Ceník školeníVyhláška 50/1978 Sb.

ZASTOUPÍME

Organizace a firmy při jednání s orgány státního dozoru – TIČR.

Technická inspekce České republiky vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Certifikáty

Reference

Výstavba kogenerační jednotky a revizní práce pro ZPA Nejdek

2011-2015

Odsíření Teplárny České Budějovice pro Tenza, a.s.

2015-2016

Výstavba nového areálu v Lovochemii Lovosice

2016

Výstavba skladu a řezačky dřeva v MONDI Štětí

2017

Servis strojů a zařízení pro Metrostav a.s. na tunelech Panenská, Libouchec, Březno, Blanka apod.

2004-2010

Výstavba pyrolýzních pecí v Unipetrol Záluží pro Technip Benelux

2016

Rekonstrukce Etylénové jednotky v Unipetrol Záluží (po požáru v srpnu 2015) pro Linde, AG

2016

Výstavba polyethylenové jednotky PEIII v Záluží pro Technip FMC Italy a pro Sitie Italy

2017-dosud

Revizní technik v rozsahu E0C5-7 pro Lafarge Cement

2017-dosud

Revizní technik v rozsahu E1B pro Spolchemie Ústí nad Labem

2019-dosud

Revizní technik v rozsahu E1B pro Základní a Mateřskou školu Litvínov, ulice Ruská

2019-dosud

Revizní technik v rozsahu E1B pro Elektrikmont.cz v závodě Nestlé – Tivall RAW

2020 – dosud

Napište nám

let jsme s vámi

Pracovních hodin

zaměstnanců