Lidická 362/7, Dubí u Teplic
+777 881 574

Inženýring - elektro

Ing. Jan Orgoník, Dubí u Teplic

Revize na elektrických zařízeních

Zrevidujeme průmyslové objeky, rozvodny, měnírny,  transformátorové stanice, bytové výstavby, rodinné domy, elektrické stroje, nářadí, hromosvody apod. Revize provádíme výchozí, mimořdné a pravidelné (pro pojišťovny, stavební úřady pro kolaudační řízení, pro firmy i občany).

Více
Nezávislý dozor nad elektro-montážními pracemi

Provedeme nezávislý dozor s možností provedení následné revize elektrických zařízení bez omezení rozsahu a druhu prostředí.

Více
TIČR – Technická inspekce ČR
OBÚ – Báňský úřad ČR

Zastoupíme organizace a firmy při jednání s orgány státního dozoru – TIČR a OBÚ. Inspekce vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 250/2021 Sb.

Více
Školení v platném znění nařízení vlády 194/2022 Sb.

Provedeme školení pracovníků/techniků dle NV 194/2022 v platném znění.

Více

Revize – kontrola zařízení

Revize – kontrola zařízení

Revize je kontrola zařízení či systémů a provádí se za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu. Revize musí vždy provádět technik, který disponuje odpovídajícím oprávněním. Tato oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky.
Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, vystaví kladnou revizní zprávu a je možné zařízení i nadále bezpečně používat.

Ceník

Nezávislý dozor

Provádíme nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi s možností provedení následné revize elektrických zařízení v rozsahu E1B bez omezení napětí v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Kontaktujte nás

PROVÁDÍME

Školení pracovníků dle NV 194/2022 Sb. v platném znění od §4 do § 7

Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Zákon č. 250/2021 Sb.NV 194/2022 Sb.

ZASTOUPÍME

Zastupování firem i jednotlivců při jednání s orgány státního dozoru – TIČR, OBÚ, ČD a MVČR.

Technická inspekce České republiky 

Vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 3 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Certifikáty

Reference

Metrostav, a.s.

2004-2010

Teplárna
České Budějovice

2015-2016

Lovochemie Lovosice

2016

MONDI Štětí

2017

Technip Benelux

2016

Linde, AG

2016

Technip FMC Italy
Sitie Italy

2017-2021

Lafarge Cement

2017-probíhá

Spolchemie, a.s.

2019-probíhá

Základní a Mateřská škola Litvínov, ulice Ruská

2019-probíhá

Elektrikmont.cz

2020 – 2022

Unipetrol RPA

2020-probíhá

Bertsch Holding GmbH

2020 – 2022

PLANTinspekta s.r.o

2021 -probíhá

Napište nám

    let jsme s vámi

    Pracovních hodin

    zaměstnanců